İNGİLTERE GEZİ REHBERİ

GBP - Pound
İngiltere'yi ziyaret etmek için en ideal aylar yaz aylarıdır.
Birleşik Krallık; Atlas Okyanusu, Manş Denizi, İrlanda Denizi ve Kuzey Denizi ile çevrili bir ada ülkesi olmasının sonucunda ülkenin en iç kısımlarına kadar giren deniz etkisi iklimi belirleyen en önemli faktör olmuştur. İngiltere'de ılıman ve nemli okyanus iklimi hakimdir. Her mevsim yağış görülür. Ülkenin batı kesimi, doğu kesimine göre daha fazla yağış almaktadır. Ayrıca yüksek kesimler de alçak kesimlere göre daha fazla yağış almaktadır.

Kış aylarında İngiltere'de ortalama sıcaklık eksi 4 derece civarındadır. Yazın özellikle güneyde sıcaklıklar 26 - 30 derece arasında değişir. Yaz aylarında ülkedeki ortalama sıcaklık ise 15 - 18 derece arasında seyreder. Ülkede hava genellikle kapalıdır ve gökyüzü gri tonlardadır. İngiltere'de hüküm süren iklimin en tipik özelliği ise her mevsim yağışların görülüyor olmasıdır.
İngilizce

İngiltere hakkında bilgi

Resmi adı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olan Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülkeden biridir İngiltere. Krallıkta yaşayan 63 milyon nüfusun yüzde 84’ü İngiltere’de yaşar. Krallık her ne kadar 4 ülkenin birleşmesinden oluşsa da, bunların içinden en geniş yetkiye sahip ülke İngiltere’dir. İngiltere’de 200 bin civarında Türk nüfus bulunmaktadır.

Üzerinde güneş batmayan imparatorluk

Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılan Birleşik Krallık’ın en önemli parçası olan İngiltere, sadece Avrupa’nın değil, aynı zamanda dünya coğrafyasının şekillenmesinde de en etkili ülkelerden biri olagelmiştir. Kurduğu sömürge imparatorluğu nedeniyle gücü sınırlarını aşan, Asya’dan Afrika’ya ve Amerika’ya kadar dünyanın dör bir yanında koloniler kuran İngiltere, 1922 yılına gelindiğinde 33 milyon metrekarelik kara parçasını kontrol ediyordu. Dönemin toplam nüfusunun yaklaşık dörtte biri (458 milyon kişi) Britanya İmparatorluğu’nun egemenliği altındaydı.

Schengen vizesi ve euroya dahil değil

İngiltere, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Schengen sistemi ve ortak para birimi euroya dahil değildir. Ülke nüfusunun yüzde 80’i şehirlerde yaşayan, çalışanların yüzde 40’ı sanayi kollarında istihdam edilir. 2,2 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasılaya sahip ülkede, kişi başına düşen ortalama gelir 38 bin dolardır.

İngiltere’de yaşam

Çok zengin bir kültür ve gelenek çeşitliliğine sahip olan İngiltere, keşfetmekle bitmeyecek bir coğrafyadır. Sadece bu ülkeyi ziyaret edenler için değil, burada yaşayan insanlar için de durum aynıdır.

İngiltere halkı geleneklerine son derece bağlı bir toplumdur. Ülke artık bir cumhuriyettir ancak kraliyet sembolik olarak da olsa, varlığını devam ettirmektedir. Halkın kanunlara ve ve polise duyduğu saygıdan dolayı, İngiliz polisi silah taşımaz. Sadece tahta bir cop kullanır. Dini olarak halkın büyük çoğunluğu Anglikan Kilisesi’ne bağlıdır. İskoçya kilisesinin 1,3 milyon taraftarı bulunurken, 6 milyon civarında Katolik, Metodist ve Baptist mezhepleri de mevcuttur. Ayrıca Müslüman, Musevi ve Budist dinlerine mensup halk da vardır.

Dünyada sanayi devrimini ilk gerçekleştiren, modern kentleri ve altyapıyı ilk oluşturan ülkelerdendir İngiltere. Bu yüzden, kültür, sanat, mimari, kent yapısı ve ulaşım anlamında son derece gelişkindir.

Shakespeare

İngilizce’nin en önemli yazarı ve dünyanın önde gelen yazarlarından Shakespeare de, İngiltere’nin köklü kültürünü ve dil zenginliğini yansıtan en güzel göstergelerden biridir.

İngiltere’yi; önemli bir kısmı Fransa, Almanya, ABD ve İrlanda’dan olmak üzere, yılda ortalama 33 milyon civarında turist ziyaret eder. Turizm altyapısı son derece gelişkin bir ülkedir. Turizm, yaklaşık 50 milyar dolar civarındaki katma değerle, ülke gelirlerinin yüzde 9’unu oluşturur.

İngiltere’nin parçası olduğu Birleşik Krallık; Avrupa Birliği, İngiliz Milletler Topluluğu, NATO, G20, G8, OECD ve BMGK üyesidir.

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account