YUNANİSTAN

Akdeniz ikliminin hakim olduğu Yunanistan'a her mevsim seyahat edilebilir. Yunan adaları kış mevsimlerinde çok sessiz ve ulaşılması daha zor olabilir. Büyük adalara da yıl boyunca seyahat etmek mümkündür. Temmuz ve Ağustos sıcağı adalarda ve ülkenin güney kıyısında kavurucu olabilir. Mayıs, Eylül ve Ekim ayları en ideal aylardır.
Yunanistan'da hâkim iklim büyük ölçüde Akdeniz iklimi'dir. Yazları sıcaklık ortalaması 26 °C - 28 °C 'dir. Kışlar çok sert geçmez, ancak yüksek kesimler kış boyunca kar alır
Yunanca

Yunanistan, Balkanlar’ın güneyinde yer alan hem deniz hem de kara sınırlarımız olan komşumuzdur. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Yunanistan; Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya Cumhuriyeti ile de sınır komşusudur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflaması sürecinde, 19. yüzyılın büyük emperyal devletlerinin de yardımıyla İstanbul’un idaresinden çıkarak kurulan 28 yeni devletten biridir Yunanistan.

Yunanistan adı antik İyonya’nın (bugünkü İzmir, Aydın, Manisa, Muğla bölgesi) Arapça ve Farsça söyleniş şeklinden gelir. Orta Çağ’da Bizans İmparatorluğu ve sonra Osmanlı Devleti dönemlerinde Romalı anlamına gelen Rum adı kullanıldı. Bu isim bugün daha çok Kıbrıs’nın güneyi, İstanbul ve Ege’deki Yunan asıllı halkı ifade etmek için kullanılmaktadır.

Yunan topraklarında bilinen en eski uygarlık Ege adalarında kurulmuş olan Kikladik ya da Kiklad uygarlığıdır. Kiklad medeniyeti M.Ö. 3 bin ve 2 bin yılları arasında erken Bronz Çağ’ında Ege adaları, Batı Anadolu ve Yunan yarımadasında hüküm sürmüştür. İlk Yunanca konuşan kavimlerin (Mikenler) millattan önce Yunanistan’a vardıkları tahmin edilmektedir. Yunan medeniyeti en güçlü olduğu dönemde Yunanistan’dan Mısır’a, Mısır’dan Afganistan’a kadar yayılmıştır. Bu dönemlerden günümüze hala Türkiye, Arnavutluk, İtalya, Libya, Orta Doğu, Ermenistan ve Gürcistan’da Yunan azınlıklar yaşamaktadır.

Helenistik Dönem

Helenistik dönemde Yunan kültürü Orta Doğu ve Asya’ya yayılmıştır. Helenistik dönem Büyük İskender’in ölümü ve Yunanistan’ın Romalılar tarafından işgali ile son bulmuştur. Helenistik dönem sonrası Roma dönemi başlamıştır. Bu dönem M.S. 4-6. yy’a Yunanistan’ın Hristiyanlaştırılmasına ve İstanbul’un Roma İmparatorluğu’nun başkenti yapılmasına kadar sürmüştür.

Tarihte Hellen sıfatı, çeşitli etnik topluluklar için kullanılmıştır. Hellen sözcüğü ilk olarak Makedonya Kralı Büyük İskender’nin Pers’ler üzerine yaptığı Asya Seferi sonunda Hellen Uygarlığı’nı kurmasıyla başlamıştır. Bu sefer sonunda Anadolu, Mezopotamya, Mısır, İran ve Kuzey Hindistan topraklarını ele geçiren İskender, doğu ve batı(Yunan) kültürlerini sentezleyerek Hellen kültürünün oluşumunu sağlamıştır. Bu olaylar meydana gelirken Yunanlar, Hellen imparatorluğu içinde dağınık halde yaşıyorlardı. Yunanlar ticari ve kültürel ilişkiler içine girdikleri çeşitli halklarla bu dağınıklığı bozup, birlik oluşturmak istediler. Birliğin oluşmasında halkların lehçe farklarına rağmen Yunanca konuşmaları da önemli bir etken olmuştur.

Günümüzdeki modern Yunanistan, 1821’de Osmanlı Devleti’nin İngiltere, Fransa ve Rusya karşısında aldığı yenilgiler sonucu, bu imparatorlukların koruma bölgesi olarak, İstanbul’un idaresinden koparılan Mora Yarımadası ve Atina’dan ibaret küçük bir bölgede ‘Yunan Krallığı’ adı altında kuruldu. İlk Yunan Kralı olarak da Bavyeralı aristokrat aileden gelen Otto isminde bir Alman atandı.

Daha sonraki yıllarda İngiliz ve Fransız yöneticiler, onlar açısından bu kabul edilemez durumu, Rumların doğuya olan benzerliğini, doğu düşmanlığına dönüştürmeyi başardılar.

1946’da, İtalya’nın 1912’de Osmanlı Devleti’nden almış olduğu 12 adanın, İngiltere’nin olmasıyla, bu adalar da Atina yönetimine geçtiğinde, Atina yönetimi 1821-1946 arasındaki 125 senede, hep savaş galibi emperyal devletlerin yanında yer alarak, İstanbul aleyhine, topraklarının yüzölçümünü yaklaşık 10 misline çıkarmayı başarmıştı.

Yunan halkının büyük çoğunluğunu etnik Yunanlar oluşturur. Yunanlar büyük çoğunlukla Ortodoks Hristiyandır. Nüfusun çoğunluğu Türkiye’den 1924 ve 1955 mübadeleleri neticesinde göçen Rum nüfustan oluşur. 1924 öncesi Yunan Krallığı’nın nüfusu 2 milyonun altındaydı ve bu nüfusun çoğunluğunu Yunanlaşmış Arnavutlar oluşturuyordu. Buna 1,5 milyon civarında Anadolu Rum’u eklendi. Anadolu’dan göçen Rumlar daha çok Batı Trakya ve Tesalya’ya yerleştiler ve yüksek çocuk sayısı ve nüfus artışıyla eski Arvanit/Yunan nüfusunu geride bıraktılar.

Başlıca azınlıkları Makedonlar , Tosk Arnavutları , Ulahlar , Pontuslu Rumlar ve Müslüman azınlıkları Türkler , Pomaklar, Araplar , Farslar , Afrikalılar’dan oluşturulmaktadır.

Yunanistan, 1981’den beri Avrupa Birliği, 1952’den beri NATO, 1961’den beri OECD, 1995’ten beri Batı Avrupa Birliği ve 2005’den beri Avrupa Uzay Ajansı üyesidir. Atina ülkenin başkenti; Selânik, Patras, Kandiye, Volos, Yanya, Yenişehir, Kavala ve Vodina ülkenin diğer büyük şehirleridir.

Büyük Helen İmparatorluğu sırasında doğu medeniyetleri ile çok iyi ilişkiler kurmuş olan Helenler’in torunları olan Yunan toplumu, kültür ve yaşam tarzı olarak bizlere çok benzerler. Gelenek ve göreneklerimizde çok büyük benzerlikler vardır. Uzun yıllardır Avrupa Birliği’nde olmalarına rağmen kendilerini halen tam olarak Avrupalı kabul etmemektedirler. Yunanistan seyahatinizde, Yunan kültürünü keşfe çıkıp, kendi kültürünüzün izlerini bulabilirsiniz. Demokrasinin anavatanı olan Helen Cumhuriyeti’nin modern dünyadaki demokrasi savaşı da hepimizin içini ürperten türden.

Küçük Asya’nın eski maliklerine bayılacak, keşke gitmeselermiş, beraber yaşasaymışız diyeceksiniz.

Yunanistan’a gidin…

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account