KARADAĞ

Karadağ'a yaz kış seyahat edilebilir ancak sahil şeridi çok boş olacağı için biraz sıkılabilirsiniz. Deniz, güneş ve kumdan fazlasını bekliyorsanız, her mevsim seyahat edebilirsiniz.
Karadağ kıyılarında Akdeniz İklimi görülür. Yaz ve sonbahar ayları sıcak ve kuru, kış ayları, ülkenin Kuzeyinde sert ve yoğun kar yağışlı geçer. Ortalama hava sıcalığı yaz aylarında 27,4 derece, kış aylarında ise 13,4 derecedir. Temmuz - Ağustos ayları oldukça sıcaktır ancak tatilinizi olumsuz etkileyecek kavurucu bir sıcak yoktur.
Karadağca

Karadağ Balkanlar’da çok şirin küçük bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. Başkenti, Podgorica’dır.

Demokratik, refah ve çevreci bir ülke

Anayasasında Karadağ “demokratik, refah ve çevreci bir ülke” olarak tanımlanır. Gittiğiniz zaman göreceksiniz, tam da tanımlandığı gibidir.

Podgorica Karadağ’ın başkentidir. Belediye sınırları 1,441 km²dir. Şehir nüfusu 150.000, kırsal kesim nüfusu ile beraber 185.000 kadardır. Her geçen gün başkent daha da büyümektedir. Podgorica’nın Yugoslavya döneminde eski adı “Titograd” dır.

Karadağ’ın toplam nüfusu 621.383 kişidir ve kişibaşına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla 7.106.8 $’dır.

Karadağ, eski Yugoslavya’yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra Karadağ, ‘Yeni Yugoslavya’ya katılmıştır. Daha sonraları Karadağ 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısının oluşturulmasını sağladılar. Karadağ, 21 Mayıs 2006’da yapılan referandumda çıkan % 55,5’lik evet oyu ile bağımsız olma kararı almıştır. 3 Haziran 2006’da ise Karadağ Parlamentosu, Karadağ’ın bağımsızlığını ilân etti.

Karadağ’ın eski halkı Arnavutlardan oluşur. VII. yüzyılda İmparator Herakliyus zamanında, Sırplar da Karadağ’a yerleştirilmiştir. Osmanlılar, Rumeli’ye geçip fetihlere giriştikleri sıralarda Karadağ, Venedik Cumhuriyeti’nin hakimiyetindeydi. Osmanlı Devleti’nin Karadağ’daki fetihleri Sultan I. Murad dönemine rastlar. İkinci Osmanlı-Karadağ çatışması Sultan I. Bayezid döneminde olmuştur. Osmanlı Devleti’nin Karadağ’daki asıl fetihleri ise Fatih Sultan Mehmet döneminde olmuştur. Karadağ’ı tam olarak hakimiyetine almayan Fatih Sultan Mehmet, bu ülkeye özerklik vermiştir.

Karadağlılar Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girişinden itibaren çok sayıda isyan çıkartmışlardır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rusya’nın yanında yer alan Karadağ, Osmanlı ordusunu Balkanlarda zayıflatarak, savaşın Rusya lehine dönmesini sağlamışlardır.

Karadağ savaş sonrası imzalanan Ayastefanos ve Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlığını kazanmasının ardından onu ilk tanıyan Osmanlı Devleti olmuştur. Bağımsızlıkla birlikte Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkiler hız kazanmış ve çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bu dönemde iki devlet ilişkilerinin iyi bir düzeye gelmesinde, II. Abdülhamid’in Balkan politikasında sergilediği tavrın önemli bir rolü vardır. Nikola Petroviç ile yakın dostluğu, iki devletin politikalarına da yansımıştır.

II. Abdülhamid döneminde İstanbul Büyükçekmece başta olmak üzere Zonguldak Ereğli gibi yerlerde, taş işçisi, kuyucu, maden işçisi, bekçilik vb. iş kollarında çalışan Karadağlıların sayısında artış görülmüştür. Bunun yanında İstanbul’daki okullarda bizzat Abdülhamid’in bursuyla okuyan Müslüman ve Hristiyan Karadağlıların sayısı önemli bir seviyeye ulaşmıştır.

Türkiye’de yaşayan Boşnakların önemli bir kısmı 1910’lu yıllarda Karadağ’dan gelmiştir.

Karadağlılar Yugoslavya’nın yıkılmasının ardından uzunca bir süre kendi kimliklerini oluşturamadılar. Ülkede büyük çoğunluk kendisini Sırp olarak tanımlıyor ve Sırbistan’a bağlı kalmayı tercih ediyordu. Referandumda sağlanan %55 Karadağlı çoğunluğu her geçen gün daha da çoğalmakta ve ülkenin genelinde daha çok insan kendisini Karadağlı olarak ifade etmektedir.

Karadağ’da hayvancılık en büyük sektörlerden biridir. Bunun yanında turizm gelirleri de hiç küçümsenmeyecek kadar büyümektedir. Akdeniz’e kıyısı olan Karadağ, muhteşem doğal güzelliklere sahip küçük bir yeryüzü cennetidir. Koyları, çok iyi korunmuş tarihi binaları ve cana yakın güzel insanları ile turizmde çok şey vaat ediyor.

Karadağlıların çok iyi sentezlenmiş bir mutfakları var. Et yemekleri son derece lezzetli. Akdeniz’in vazgeçilmezi olan sebzeler ve yemek isteyeceğiniz kalitede zeytinyağları var.

Karadağ küçüklüğüne rağmen dünya kamuoyunda büyük bir bilinirliğie sahiptir. Örneğin Rolling Stones’un konser vermiş olduğu en küçük kasaba Budva’dır. Bunun yanı sıra Madonna, Lenny Kravitz, Armand Van Helden, Goran Bregoviç, Dino Merlin gibi ünlüler de Karadağ’a hem tatil hem de konserleri için gelmeyi ihmal etmeyenlerden.

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account