Sicilya’da sezon Nisan ayında başlayıp, Ekim sonuna kadar sürer. Haziran ortasından Eylül ortasına kadar ada turist akınına uğruyor. Sahillerde güneşlenerek vakit geçirmek isteyenler için ideal dönem yaz aylarıdır. Sicilya tatilini kültür ve doğa ile harmanlamak isteyenler için ise en ideal dönem ilkbahar aylardır.
Sicilya'da iklim genelde yumuşak ve sıcaktır. Kış mevsiminde, Taormina’da ortalama sıcaklık 13°C, Palermo’da 11.4°C’ dir. Kar ve don olayı alçak kesimlerde ender yaşanır. Yaz aylarında, Kuzey Afrika’ dan sıkça esen tozlu, kuru sirokko rüzgârı, aşırı sıcağı kırdığından, sıcaklık hiçbir zaman Güney İtalya ve Po Vadisi’nden daha yüksek değildir.

Güney İtalya’da bulunan Sicilya Adası, İtalya’yı oluşturan 20 özerk bölgeden biridir. Yüzölçümü 25 bin km2 olan adanın merkezi ise Palermo’dur.  Agrigento, Altanissetta, Catania, Enna, Mesina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapana yönetim birimleri Sicilya bölgesine bağlıdır. Sicilya’nın nüfusu 5 milyon ve kişibaşına düşen milli geliri 16.600 €’dur.

Akdeniz’in en büyük adası

İtalya Yarımadası’nın güney ucunun batısında Akdeniz’in en büyük adasıdır. İtalya Yarımadası’ndan 3 km genişliğindeki Messina Boğazı ile ayrılan ada, Kuzey Afrika kıyılarının (Tunus) 145 km güneybatısında yer alır. Sicilya’nın kuzeydoğusunda Peloro (Foro), güneydoğusunda Passera, batısında Lilibeo burunları yer alır. Sicilya adası Apennin Dağları ve Atlas Dağları’nın (Kuzey Afrika) uzantısı sayılır.

Adanın en yüksek noktası 3.325 metre ile kuzeydoğuda bulunan Etna Yanardağı’dır. Sicilya’da çok sayıda ırmak bulunmasına rağmen, Salgo ve Simeto nehirleri dışındakiler kısa akışlıdır. Meşe, kestane, zeytin, Akdeniz çalı toplulukları, egemen bitki örtüsünü oluşturur. Zengin olmayan ada faunası, Güney İtalya ve Sardunya Adası ile benzerlik gösterir.

Sicilya ekonomisi, tarıma dayalıdır. Başta buğday (İtalya üretiminin % 10’u), çavdar olmak üzere, tahıl ürünleri, ekilebilen toprakların büyük bölümünü kaplar. Turunçgiller, üzüm, sebze, zeytin, öteki başlıca ürünlerdir. Son yıllarda pamuk ve keten üretimi de önem kazanmaya başlamıştır.

Şarap, turunçgiller, zeytinyağı ada dışına satılan başlıca ürünlerdir. Kıyılarda, balıkçılık (özellikle, tonbalığı, orkinos avcılığı), önemli geçim kaynağıdır. Yerel tüketimi karşılamaya yönelik az sayıda koyun ve keçi beslenir.

Sicilya’da ilk petrol Ragusa yakınında bulundu, bunu Gela açıklarında açılan kuyular izledi. Augusta’da kurulan ilk rafineri, daha sonra petrol boru hattıyla Ragusa’ya bağlandı. Plastik, yapay gübre, çimento, kimya, petrol arıtma fabrikaları, termik santralların devreye girmesiyle, Sicilya limanlarının ticaret hacmi altı kat arttı.

Zengin bir sanat ve tarih mirası

Eski Yunan, Roma, Bizans, Arap, Norman, Rönesans, Barok çağlarına ait çeşitli, zengin tarihi eserlere ve doğal güzelliklere sahip olan Sicilya’da turizm sektörü hızla gelişmektedir.

Ulaşımda, denizyolunun önemi büyüktür. Palermo-Napoli, Palermo-Messina-Catania arasındaki düzenli vapur ve tren bağlantısı vardır. İç kesimlere kadar yayılan karayolu ağının yanı sıra, büyük otoban yollar açılmıştır. Son yıllarda Messina Boğazı üzerinde dev bir asma köprünün yapılması da planlanmaktadır.

Nüfusun büyük çoğunluğu Katolik’tir ancak Palermo ve yörelerinde Bizans’tan bu yana varlıklarım sürdüren az sayıda Ortodoks nüfus da bulunmaktadır.

Tarihsel belgeler, adanın ilk yerli halkının Sicianiler olduğunu gösterir (İÖ 11. yüzyıl). Sicianiler, adaya adını veren Siculiler tarafından sürüldü. İÖ 9. yüzyılda Fenikeliler Sicilya’nın batısında hüküm sürdüler. İÖ 734’te, Korinthos’tan gelerek adanın güneydoğu kıyısında Syracusae’da koloni kuran Yunanları, İÖ 724’te Messina’ya yerleşen Yunanlar izledi.  Tümüyle Yunan egemenliğine giren Sicilya, bu dönemde yüksek bir uygarlık ve refah düzeyine ulaştı.

İ.Ö. 5. yüzyılda, Syracusae, adadaki tüm kentler arasında en güçlü duruma geldi. Atina’ nın İÖ 4. yüzyıl ortalarında politik gücünü yitirmesiyle, adadaki Yunan varlığı son buldu. Sicilya İÖ 3. yüzyılda Roma’nın eline geçti ve Roma’nın ilk eyaleti oldu. 6. yüzyıl ortalarında Bizans egemenliğine giren Sicilya, 827′de Araplar tarafından alındı. Palermo, Arap Krallığı’nın kültür merkezi oldu. 1072-1091 arasında, Napoli ve adanın tümünü alan Normanların kurduğu iki Sicilya Krallığı’nın yönetimine girdi . Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich, Sicilya Krallığı tacını giydi, Palermo’yu başkent yaptı, adayı merkezi yönetime bağladı. II. Friedrich’in ölümünden sonra, Papa, Sicilya Krallığı’nı, Fransa Kralı IX. Louis’in-kardeşi Anjoulu I. Charles’a bağışladı. 15. yüzyılda kısa bir süre dışında, 1504’e kadar Sicilya ile Napoli ayrı yönetimlerde kaldı.

Sicilya 18. yüzyılda, Avrupa’nın pek çok ülkesinin hakimiyetine girdi. Savoy Krallığı (1713-1720), Avusturya İmparatorluğu (1720-1735), İspanya Krallığı (1735-1759), 1759’da İspanya tahtında bulunan Bourbon Hanedanlığı bunların başlıcalardır.

Bölgede bir Latin dili olan İtalyanca’nın Sicilyaca lehçesi konuşulur.

İtalyan mafyasının kökeni

Sicilya tüm dünyada bilinen mafya yapılanmasının tohumlarının atıldığı yerdir. MAFIA ismi de Sicilya’dan çıkmıştır. Mafyanın en meşhur olduğu kasaba Corleone’dir. İtalyan mafyası uzun yıllar devletten bağımsız bir şekilde başta Sicilya olmak üzere İtalya’da kendi kanun ve kuralları çerçevesinde hüküm sürmüşlerdir. İtalya devletinin güçlenmesi ile mafya yapılanması sona erdirilmiştir.

Tarihi zenginliği, geleneklerine bağlılığı ile renkli bir Akdeniz adası olan Sicilya, şarap ve yemekleri ile de hafızalarınızdan silinmeyecek.

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2018 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account