BOSNA HERSEK

Bosna Hersek markı
Bosna Hersek'e gitmek için en ideal mevsimler ilkbahar, yaz ve sonbahardır. Kış ayları ülkenin iç kesimlerinde oldukça soğuk ve karlı geçer. Eğer kayak yapmayı seviyorsanız, kış ayı sizin için mükemmeldir.
Bosna-Hersek'te karasal iklim hakimdir. Hava sıcaklıkları, en sıcak aylar olan Temmuz ve Ağustos’ta 30 dereceye kadar çıkarken, en soğuk günler ise, Aralık ve Ocak aylarında yaşanmakta ve sıcaklık -20 dereceye kadar düşmektedir. Genelde 4 mevsim bol yağış alan ülkede en yağışlı ay Haziran , en kurak ay ise Aralık’tır. Ülkenin güneybatı kesiminde ve Neretva Vadisi'nde Akdeniz iklimi görülür.
Boşnakça, Hırvatça, Sırpça

Bosna-Hersek 51 bin 197 kilometrekarelik yüzölçümü, yaklaşık 4.5 milyon nüfusu ve üç etnik grubun yaşa dışı bir Balkan ülkesidir. Ülkede yaşayan etnik gruplar ise Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlardan oluşur.

Ülke yönetim açısından iki devletçiğe bölünmüş durumdadır. Bunlar, Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti’dir. Bosna Hersek, kuzey, batı ve güneyden Hırvatistan; doğuda Sırbistan; yine güneyde Karadağ ile komşudur.

Önemli bir kış turizmi merkezi

Bosna Hersek’in merkezi ve güneyi oldukça dağlıktır. Kuzey kısımlarında tepeler ve düz araziler vardır. Başkent Saraybosna yüksek dağlarla çevrili bir ova gibidir. Bu yüksek dağlar Saraybosna’yı önemli bir kış turizmi merkezi yapar. Kent 1984 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmıştır.

“Bosna” adından ilk kez 958 yılında Bizans İmparatoru VII. Konstantin’in kaleme aldığı jeopolitik bir kitap olan De Administrando Imperio’da bahsedilir. Bosna adını “Horion Bosona” dan alır. Eski dilde iyi insanların bölgesi anlamına gelir.

Bosna tarih sahnesindeki yerini Roma İmparatorluğu içerisinde almıştır. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Bosna’nın yönetimi 1200’lü yıllardan bağımsızlığını elde edene kadar çok defa el değiştirmiştir. Bağımsızlığını 260 yılı aşkın bir süre koruyan Bosna Krallığı, bu süre boyunca Macarlar ve Sırplara karşı topraklarını savunmak zorunda kalmıştır. 1463 yılında Osmanlı idaresi altına geçen Boşnaklar aynı zamanda Müslümanlığı da benimsemiştir. Müslümanlığı benimsemeyen Boşnakların dini vecibelerini yerine getirmesine izin veren Osmanlı idaresi Bosna topraklarında inşa ettiği yapılar ve camilerle aynı zamanda Boşnakların gelenekleri ile kültürüne de etki etmiştir. Zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu’nun Bosna’daki idaresi savaşılmadan, masa başında son bularak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun kontrolüne geçmiştir.

Yugoslavya 1945 – 1990 yılları arasındaki soğuk savaş dönemini 35 yıllık Tito’nun liderliği altında güvenli ve istikrarlı bir şekilde geçirdi. Babası Hırvat annesi Sloven olan Josip Broz Tito, Nazi işgaline karşılık Yugoslavya halklarını işgale karşı direnmek için birleştirdi. Tito’nun kurduğu düzende Bosna – Hersek’in sınırları 1918 öncesine döndü ve Boşnaklar kültürel kimliklerine yeniden kavuştular.

Büyük savaşın ardından yaralarını sarıyor

Ancak 1986 – 1992 yılları arasında yaşanan kanlı iç savaşların sonrasında Yugoslavya parçalandı. Aşırı milliyetçi Slobodan Miloşeviç ve onun desteklediği militanlarca Büyük Sırbistan’ı kurma hayalleri ile sistematik bir katliam gerçekleştirildi. Bu dönemde 100.000’in üzerinde Boşnak yaşamını kaybetti. Sırpların kuşatma altında tuttuğu şehirleri bombalamasına, sniper ateşi ile masum sivilleri öldürmesine, başta aydınlar olmak üzere seçilmiş kişilerin toplama kamplarında öldürülmesi ile gerçekleştirilen etnik temizlik hareketine batılı ülkeler; uzun süre gereken tepkiyi göstermeyerek soykırıma seyirci kaldı.

Bosna Hersek’te, Avrupa’nın tam ortasında tüm dünyanın gözleri önünde tarih sayfalarında yer alacak en kanlı katliamlar ve soykırımlar yaşandı. Halen yaralarını sarmaya devam eden Bosna Hersek’te yapılan Dayton Anlaşmasına göre Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konseyi’yle ülkedeki üç etnik grup da temsil edilmektedir. Bosna-Hersek’in bölünmüşlüğü halen devam etmektedir.

Bosna’nın orta ve Sırbistan’a bakan doğu kesimleri ormanlarla kaplıdır. Ormanlar çam, kayın ve meşe ağaçlarından meydana gelir. Yer altı zenginliklerinin başlıcaları, kömür, demir, bakır, manganez, kurşun, cıva ve gümüştür.

Bosna-Hersek ekonomisi tarıma dayanır. Başlıca tarım ürünleri tahıl ve patatestir. Ayrıca sebze, şekerpancarı, keten ve tütün de yetiştirilir. Ormancılık ve koyun besiciliği ekonomide önemli yer tutar. Bosna’nın orta ve kuzey kesimlerinde meyvecilik gelişmiştir. Erik, meyvecilikte önemli yer tutar. Hersek’te ise bağcılık gelişmiştir. Sanayi ürünleri arasında kereste, demir-çelik, tütün, deri ve şeker önemli yer tutar.

Saraybosna ve Mostar yakınlarında kömür, Vereş ve Ljubija yakınlarında demir, Gornjivakuf yakınlarında bakır ve çeşitli bölgelerde manganez, kurşun, cıva ve gümüş çıkarılmaktadır.

Bosna Hersek’te %45 oranında işsizlik var. Aldıkları çok iyi eğitime rağmen istihdam alanı olmadığından şikayetçi olan gençler, kayıt dışı ekonomiden de oldukça rahatsız. Bosna Hersek’te kişi başına düşen milli gelir 4.715$ ile dünya sıralamasında 95. sıradadır.

“Cennette de savaş çıkarmış”

Bosna Hersek’te müslümanların % 90’ı Boşnakça konuşmaktadır. Türklerle aynı dinden oldukları için Bosna-Hersek’in yerli müslüman halkı kendilerine Türk dedikleri gibi, bazen Türklerden ayırt edilmek amacıyla Boşnak ismini kullanmışlardır.

Bosna-Hersek’in en büyük kenti 500 bin nüfuslu başkent Saraybosna’dır. İkinci sırada Banyaluka gelir. Hersek’in merkezi ise Osmanlı mimarisinin eşsiz örnekleri ve bu arada Drina Irmağı üzerinde Mimar Sinan’ın inşa ettiği köprüyle simgeleşen Mostar şehridir.

Başkent Saraybosna, birçok bakımdan sadece Bosna-Hersek’in değil aynı zamanda eski Yugoslavya’nın en ilginç şehridir. Saraybosna, Yugoslavya’daki Müslüman nüfusunun, Sırp Ortodoks Metropolitinin ve Katolik Başpiskoposunun makamlarının bulunduğu yerdir.

Uzun yıllar Yugoslavya’nın gururu ve dünya kamuoyundaki yüzü olan Bosna Hersek, savaşın insanlığa yaptığı kötülükleri göreceğiniz bir açık hava müzesi ve yeryüzü cennetidir. Bosna Hersek’i gördükten sonra “cennette de savaş çıkarmış” diye düşünmemek imkansız…

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account