İlkbahar ve yaz en ideal aylardır.
Rusya'nın coğrafi büyüklüğünden dolayı iklim farklı bölgelerde değişiklik gösterir.
Rusya'nın büyük bölümü ılıman karasal iklim kuşağındadır. Kafkasya Karadeniz sahili, oldukça sıcak subtropikal bölgededir. İklimi, genelde her yerde kışlı karlı ve soğuk, yazı sıcak olan karasal özelliktedir. Uzak Doğu Güneyi ocak ayında ortalaması 0 C ile-5 C derece arası olan ılıman muson iklimine sahiptir.
En çok yağış alan yerler, Kafkasya ve Altay dağlarıdır. Ülke geneline baktığınız zaman Rusya dünyanın en soğuk ülkelerinden biridir.
Rusça

Dünyanın en geniş ülkesi

Rusya Doğu Avrupa ile kuzey Asya’ya yayılmış ve 17 milyon 75 bin km²’lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir. Hatta yüzölçümü 16.6 milyon km² olan Pluton’dan bile büyüktür. Rusya topraklarının  yüzde 77’si Sibirya bölgesinde, Kuzey Buzulları’nda yer alır.

141 milyonluk Rusya nüfusunun yüzde 73’ünü kentlerde yaşayanlar, yüzde 27’sini ise kırsal kesimde yaşayanlar oluşturur. Rusya Federasyonu’nda 60 farklı etnik grup yaşarken, nüfus bakımından dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesidir. Başkenti Moskova’dır.

Rusya Federasyonu 83 federal bölgeden oluşmaktadır. Her bir bölge Federal Konsey’de eşit şekilde temsil edilmektedir.

Slavlarla başlayan tarih

Rusya’nın tarihi Doğu Slavlarla başlar. Kiril alfabesinin icat edildiği 864 yılından önceki döneme ait Ruslar hakkında bilgiler azdır. Rusların kurduğu ilk büyük devlet olan Kiev Knezliği 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayarak yıkıldı. 14. yüzyılda kurulan Moskova Knezliği ise zamanla gelişerek 16. yüzyılda Rusya Çarlığı haline geldi. Bu Çarlık 18. yüzyılda daha da güçlenerek Rusya İmparatorluğu’nu oluşturdu. Rusya I. Dünya Savaşı’nda monarşiden hoşnut olmayan Bolşevikler, işçi ve köylü kitlelerini yanlarına alarak 1917 yılında Ekim Devrimini yapmıştır. Bu tarihten sonra Rusya sosyalizme dayalı bir devlet yapısı oluşturdu. Eski Rusya İmparatorluğu’nun sömürgeleri olan bir çok devleti de kapsayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ilan edildi. Rusya’nın başını çektiği Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa’daki bir çok devletle Varşova Paktını imzalayarak Doğu Bloğu’nun önderliğini üstlendi. Ancak ekonomik ve askeri açılardan Batı Bloğu’nun gerisinde kalan Doğu Bloğu 1990’lı yıllarda parçalandı. Bu parçalanmayı Sovyetler Birliği’nin kendisi de izledi. Bütün Sovyet Cumhuriyetleri birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1991 yılının Aralık ayında da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti olarak Rusya Federasyonu’nu oluşturdu.

Dünyanın en büyük doğalgaz rezervi

Rusya dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine, sekizinci büyük petrol rezervlerine ve ikinci büyük kömür rezervlerine sahiptir. Aynı zamanda dünyanın önde gelen doğal gaz ihracatçısı ve ikinci büyük doğal gaz üreticisidir. Türkiye de doğalgaz ihtiyacının büyük bir kısmını Rusya’dan karşılamaktadır.

Rusya’da demiryolu ulaşımı çok geniş bir ağa sahiptir. İç nehirler sayesinde su yolları da aktif olarak kullanılır. Rusya’da 1216 tane havalimanı vardır. En işlek havalimanları Moskova’da Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo, St. Petersburg’ta ise Pulkovo’dur.

Rusya’nın büyükşehirlerinde gelişmiş toplu taşıma sistemleri oluşturulmuştur. En yaygın kullanılan araçlar troleybüs ve tramvay’dır. Moskova, St. Petersburg, Nijni Novgorod, Novosibirsk, Samara, Yekaterinburg ve Kazan olmak üzere yedi şehirde yeraltı metrosu olup, Volgograd’da ise metrotramvay bulunmaktadır.

Hıristiyanlık, İslam, Budizm ve Yahudilik Rusya’nın geleneksel dinleri olup tümü Rusya’nın tarihsel mirasının bir parçasıdır. Rus Ortodoks Kilisesi, Sovyet rejiminin yıkılmasından sonra tüm Ortodoks dünyasında etkin bir rol oynamaya,hatta ekümenlik iddiasında bulunmaya başlamıştır. İstanbul’daki Ortodoks Patrikhanesi ve Rus Ortodoks Patrikhanesi arasında işbirliği olduğu kadar ekümenlik konuşunda ciddi bir çekişme de vardır. Halen İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patrikhane’dir.

Vatandaşlarına ücretsiz eğitim

Rusya, anayasal olarak tüm vatandaşlarına ücretsiz eğitim sunmaktadır. Eğitimde bilim ve teknolojiye verilen büyük önemle, genellikle tıp, matematik, bilim ve uzay araştırmaları yüksek bir düzeydedir.

Sanat ve kültürün hemen her alanında öncü ve belirleyici bir ülke

Rusya, müzikten edebiyata, baleden resime kadar sanat ve kültürün hemen her alanında öncü ve belirleyici bir ülkedir. Puşkin, Gogol, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Çaykovski, Ayvazovski, Tarkovski gibi daha pek çok isim eserleri ile dünya sanat, müzik ve edebiyatında belirleyici roller oynamışlardır. Rusya sanatın her dalında günümüzde de geçerli olan kuramlar ve akımlar yaratmış, dünya edebiyatçıları ve sanatçılarına ilham veren ekoller oluştur. Hermitaj ve Bolşoy gibi Rusya’daki yüzlerce müze, tiyatro ve sergi salonu Rus kültür ve sanat dünyasının mirası ve gözbebeğidir.  Günümüz Rusya’sında kültür sektöründe profesyonel olarak çalışanların sayısı 1,2 milyon kişidir. Opera ve bale binalarının 1994-2003 arasında 35’ten 71’e çıkarılmıştır. 1996-2003 döneminde Rusya’daki müze sayısında dörtte birin üzerinde artış gerçekleşmiş, rakam 1725’ten 2189’a yükselmiştir. Sosyalizmden piyasa ekonomisine çok hızlı bir geçiş yapan Rusya, günümüzde kültür, sanat ve spor alanlarında bir çok yeni gelişmeye imza atmaya başlamıştır. Modern sanatçılar da bu değişim rüzgarı ile daha özgür bir ortamda kendilerini ifade etme şansı buluyorlar.

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account