BULGARİSTAN

Bulgaristan’da gezmek için en ideal zaman Mart ayının sonu ve Nisan’dan Ekim’e kadar olan aylardır.
Bulgaristan ılıman karasal bir iklime sahiptir ve ülkede yıllık ortalama sıcaklık 12 derecedir. Kuzey Bulgaristan ılıman karasal iklime sahiptir. Bulgaristan’ın merkezi ve Trakya’nın üst kısımlarında ılıman bir iklim vardır.Ülkenin güneyinde orta Akdeniz iklimi etkilidir. Kıyı kesimlerde, özellikle güneyde sıcak bir iklim hakimdir ve yüksek yerlerde dağ iklimi etkilidir. Yazın hava sıcaklığı kıyı şeritlerinde 30 dereceye kadar yükselir. Kış ayları yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altındadır.
Bulgarca

Bulgaristan Balkanlar’da yer alan bir sınır komşumuzdur, başkenti Sofya’dır. Bulgaristan batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. Balkan, Rodop ve Rila gibi dağlar yüzey şekillerini belirler. Rila Dağı üzerindeki Musala Zirvesi, Doğu Avrupa’nın en yüksek noktasıdır.

İlk sakinleri Traklar

Bulgaristan’ın ilk sakinleri Traklardır. Önce Roma İmparatorluğu’nun, sonra ise Bizans İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Bulgaristan, Türklerin Rumeli’ye girmesinden sonra bağımsızlıklarını yitirerek uzun yıllar Osmanlı Devleti’nin himayesinde yaşamışlardır. Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başlaması ve Çarlık Rusyası’nın da desteğiyle, Bulgaristan’da ulusal kurtuluş hareketi alevlenmiş, Osmanlı Devleti’nden koparak önce Prenslik sonrasında ise çarlık olarak varlığını devam ettirmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Balkanlar’da ilerleyen Sovyet ordusunun da yardımıyla Georgi Dimitrov önderliğinde sosyalist rejime geçerek, soğuk savaş yıllarında Varşova Paktı’nın üyesi olarak kalmıştır.

2004 itibari ile NATO üyesi olan Bulgaristan 1 Ocak 2007’de de Avrupa Birliği’nin tam üyesi olmuştur.

Çağdaş Bulgar kültürü Trak, Slav ve Bulgar kültürünün bir karışımı olsa da Yunan, Roma, Osmanlı ve Kelt kültürünün de izlerini taşır. Trak eserleri pek çok lahit ve altın hazineyi içerir.

Ülkenin sınırları içinde yer alan Roma İmparatorluğu’nun Moesia, Trakya ve Makedonya eyaletlerinde yapılan arkeolojik çalışmalar Roma İmparatorluğu eserlerini gün yüzüne çıkartmıştır.

Antik dönem Bulgarları, müzik ve erken mimaride iz bırakmışlardır. Birinci ve İkinci Bulgar imparatorlukları Slav kültürü egemenliği altındaydı ve Ohrid Edebiyat okulları sayesinde Doğu Ortodoks Slav dünyasında edebi ve kültürel anlamda etkili oldular. Doğu Avrupa ve Asya’da pek çok ülkede kullanılan Kiril alfabesi bu edebiyat okullarında şekillenmiştir.

Dünyanın en eski işlenmiş altın hazinesi

Varna Nekropolü’nden çıkarılmış ve MÖ 5. binyıldan kalmış olan, dünyanın en eski işlenmiş altın hazinesi son derece önemlidir.

Bulgaristan küçük bir ülke olmasına karşın yüzyılı aşkın bir süredir yapılan on binlerce derlemesiyle, bölgesel farkları, halk çalgılarının çeşitliliği ve çok sayıda dahi müzisyeni ile inanılmaz bir hazinedir. Hristiyanlık öncesi Pagan geleneklerin ve arkaik şarkı formlarının hala capcanlı ayakta durduğu ülkede şarkı söylemede kadınlar açıkça öndeler. Joan Kukuzel (c. 1280–1360), Orta Çağ Avrupası’nın bilinen en eski bestecilerinden biridir. Bulgar Devlet Televizyonu Kadın Ses Korosu, en başarılı halk müziği toplululuklarından biridir ve 1960’ta bir Grammy Ödülü almıştır. Halk müziği icralarında genellikle erkekler çalar, kadınlar söyler.

Bulgaristan’ın para birimi leva, Doğu Avrupa’nın en güçlü para birimidir. Ülkedeki temel ekonomik etkinlik alanları, enerji, madencilik, metalurj, makine, tarım ve turizm; önde gelen ihracat ürünleri ise tekstil, demir – çelik, makine ve rafine yağlar olarak öne çıkıyor. 128 milyar dolar GSMH’ye sahil Bulgaristan’da kiş başına düşen ortalama gelir ise 18 bin dolar civarındadır.

Türkiye ile arasında uzun süreli bir ortak tarihi geçmiş bulunan Bulgaristan, hem yakın hem de ucuz bir destinasyon olması nedeniyle Türk turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilmektedir.

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account