LÜKSEMBURG

Lüksemburg ziyareti için mayıs - ekim arasındaki dönemler en uygun zamanlardır. Ülkede en sıcak aylar ise temmuz ve ağustostur. Eğer hava sıcaklığı sizin için bir kriter ise, yaz aylarını tercih etmelisiniz. Kış aylarında ise hava soğuk ve karlıdır.
Lüksemburg, deniz etkisinin ülke içine kadar sokulması nedeniyle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak deniz etkisi Lüksemburg içlerine sokulmadan önce nemini büyük oranda yitirir.

Lüksemburg'da yazları ortalama sıcaklık 17 derece iken, kış aylarında sıfır derecedir. Kuzeyden esen rüzgarlar ülkenin yüksek kesmlerinde soğumaya neden olur. Özellikle ülkenin güneybatısında bol yağmur yağışları görülür.
Fransızca, Almanca, Lüksemburgça

Batı Avrupa’da küçük bir kara ülkesi olan Lüksemburg, batıda ve kuzeyde Belçika, doğuda Almanya ve güneyde ise Fransa ile çevrilidir. Lüksemburg, Ardennes mesifi bölgesinde yer alan Oesling ve Gutland (güzel ülke) olmak üzere iki bölgeden oluşur. 525 bin civarında nüfusu bulunan Lüksemburg, 2.500 kilometrekarelik alanıyla Avrupa’nın en küçük ülkesidir. Ülkenin resmi adı ise Büyük Lüksemurg Dükalığı’dır.

Anayasaya dayalı monarşi ve temsili demokrasi ile yönetilen Lüksemburg, dünyada hala hayatta olan tek büyük dükalıktır. Başkenti ve en büyük şehri Lüksemburgtur ve Avrupa’nın bazı kurum ve kuruluşlarına da ev sahipliği yapar.

Lüksemburg gelişmiş bir ülkedir. Kişi başına düşen gelirde dünya şampiyonu olan Lüksemburg, bulunduğu coğafyadan dolayı büyük bir stratejik öneme sahip olagelmiştir. Bu nedenle Lüksemburg; Romalılardan Frenklere, İspanyollardan Hollandalılara ve Almanlara kadar çok sayıda ülkenin yönetiminde kalmıştır.

Avrupa Birliği, NATO, OECD, Birleşmiş Milletler ve Benelüks üyesi olan Lüksemburg, ekonomik, politik ve askeri entegrasyona örnek ülke olarak gösterilir. Bulunduğu coğrafyadan dolayı lüksemburg, Roma ve Germen kültürlerinin bir sentezi olma özelliği taşır. Bununla bağlntılı olarak ülkede, Almanca, Fransızca ve Lüksemburgça dilleri konuşulur. Laik bir ülke olan Lüksemburg halkı ağırlıklı olarak Katoliktir.

1960’lara kadar çelik üretiminin hakim olduğu Lüksemburg ekonomisinde sonraki dönemde kimya ve kauçuk sektörleri de gelişmiştir. Son 20 yılda ise ülkede özellikle finans sektörü hızlı bir gelişim göstererek diğer sektörleri geride bırakmıştır. Günümüzde bankacılık ve finans ülkenin en önemli gelir kaynaklarıdır. Bu alanda o kadar gelişmiştir ki, ABD’nin ardından en büyük yatırım fonu Lüksemburg’ta bulunur. Ayrıca, Avrupa’nın en önde gelen özel bankacılık ve sigorta merkezidir. 2014 rakamlarıyla 53 milyar dolar GSMH’ye sahip olan Lüksemburg’da kişi başına düşen ortalama gelir 96 bin dolardır.

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account