İran riyali
İran’ı, ziyaret etmek için en uygun mevsim ilkbahardır. İran’ın çoğunlukla çölden oluşan orta kısmında yaz aylarında hava sıcaklığı çok yüksektir. Kayak turizmine elverişli doğası sebebiyle tercihen kış mevsiminde de ülkeye gidilebilir. Tahran’ı çevreleyen kuzeydeki dağlar, kayak merkezleri ile alternatif bir turizm olanağı sağlamaktadır. Ayrıca ülkede resmi tatil günleri Peşembe ve Cuma olduğundan bazı merkezler bu günlerde kapalı olabilir. Bu yüzden ziyaret programı yapılırken bu ayrıntının göz önünde bulundurulmasında fayda vardır.
İran'ın iklimi çoğunlukla kurak veya yarı kurak; Hazar Denizi kıyısında ise subtropikaldir. Ülkenin kuzey sınır bölgesinde kış aylarında sıcaklıklar neredeyse donma noktasının altına düşer ve iklim yıl boyu nemli kalır. Yaz sıcaklıkları nadiren 29 °C'yi aşar. En yüksek yaz sıcaklığı Basra Körfezi kıyısındaki Huzistan'da 55°C'dir; kışın Azerbaycan'da sıcaklık -37°C'ye kadar iner.
Farsça, Azerice

İran Güneybatı Asya’da bir İslam cumhuriyetidir. Güneyde Basra Körfezi ve Umman Denizi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına sahiptir. Başkenti Tahran’dır ve nüfusu 69 milyondur. Dünyanın en geniş toprakları olan 18. ülkesidir.

İlk uygarlık Medler

İran platosuna ilk yerleşimler M.Ö. 3 bin – 2 bin yıları arasında başladı. Med’ler bölgedeki ilk uygarlıktır. Daha sonra göçebelerden oluşan Persler yerleşmeye başladı. Sasaniler’in hakimiyet kurması ile Zerdüştlük, devlet dini haline geldi ve bu hakimiyet Arap işgali ile son buldu ve İslamın kabul edilmesiyle İran kültür ve geleneklerinde önemli değişimler oldu. Zerdüştler zorla Müslümanlaştırıldı ve günümüze kadar devam eden Şii – Sünni kavgası filizlendi.

Abbasiler, İran’ı 600 yıl kadar yönettikten sonra yerini Selçuklular aldı. Bu dönemde edebiyat ve bilimde belirli ilerlemeler görüldü. Örneğin ünlü şair ve matematikçi Ömer Hayyam bu dönemde yetişti. Moğol ordularının istilası ile Selçuklu Devleti yıkıldı. Daha sonra İlhanlılar devleti kuruldu ve Şii hanedanı Safevilerin yönetimi ele geçirmeleri ile İran’da bir yeniden doğuş dönemine girildi.

Atatürk model alındı

1. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalan İran’da, Atatürk modernleşmesini örnek alan Pehlevi Hanedanlığı kuruldu. Şah’a karşı başlayan ayaklanmanın sembolü haline gelen Ayatullah Humeyni giderek popülarite kazandı. Tahran, Kum ve Tebriz’deki sokak gösterilerinin şiddetlenmesi üzerine Şah’ın ülkeyi terk etmesinin ardından İran’a geri dönen Humeyni İran İslam Cumhuriyeti’ni kurdu. Humeyni de Şah gibi çok kan dökerek hakimiyetini pekiştirdi.

Türkiye ile birlikte Ortadoğu’nun Arap olmayan iki unsurundan biri olan İran, köklü kültürü, büyük nüfusu ve zengin yeraltı kaynakları ile bölgenin önemli ülkelerinden biridir.

İran nüfusunun %51’ini Farslar, %24’ünü Azeriler, %2’sini Türkmenler, %8’ini Gilaki-Mazenderaniler, %7’sini Kürtler, %3’ünü Araplar, %2’sini Beluciler, %2’sini Lurlar ve %1’ini de Ermeniler ve diğer etnik gruplar oluşturur.

İranlıların %89’u Şii Müslümanlar, %’9u Sünni Müslümanlar ve kalan %2’si ise diğer dinlere mensuptur. Ülkenin resmi mezhebi olan Şiilik ve 12 İmam (İsna Aşeriye) inancı, ülkenin özellikle orta ve kuzey kısımlarında güçlüdür. Sünnilik inancıysa ağırlıklı olarak ülkenin kuzey-batısındaki Kürtler ile Pakistan sınırındaki Belucilerde ve Horasan eyaletinde yerleşik Türkmen aşiretlerde yaygındır.

Oldukça zengin kültür ve sanat anlayışı

İran sahip olduğu tarihi çeşitlilik ve mirası sayesinde çok zengin bir kültür ve sanat anlayışına sahiptir. İslam medeniyeti ve tarihinin yetiştirdiği Farabi, İbn-i Sina, Suhreverdi, Molla Sadra, Hayyam, Harezmi, Razi, Hace Nasiruddin Tusi ve Ebu Reyhan Biruni gibi büyük şahsiyetlerin hepsi İranlı filozof ve alimlerdir. İran her zaman şairler ve ozanlar yurdu olmuştur. Seslerini sadece bulundukları bölgede duyurmakla kalmayan ve bütün dünyada duyuran Hafız, Mevlana, Sadi, Firdevsi, Nizami ve Hayyam gibi ünlü şahsiyetler bahsettiğimiz bu şair ve ozanlar kervanının en önde gelen isimleridir. İran halkı şiiri sever ve şairlere büyük sempati duyarlar. İran’da müzik yörelere göre farklılık gösterir. İran klasik muziği de ülkenin her yerinde icra edilir ve büyük bir beğeni ile izlenir. İran’da şu an üç Senfoni Orkestrası vardır. Orkestralar batı müziğinin yanı sıra İran eserlerini ve sentezlenen klasik eserleri de halka sunarlar. Farid Farjad, İran’ın dünya çağında ün yapmış önemli bir müzisyenidir.

İran’da Fars, Arap ve Kürt mutfağı yaygındır. Fars, Arap ve Kürt mutfağı binlerce yıllık etkileşimle günümüze ulaşmış oldukça zengin bir mutfaktır. İran mutfağın ana malzemeleri kuzu eti, yöresel baharatlar,pirinç ve bulgurdur. Herkesin bildiğinin aksine kebab İran mutfağına ait bir yemektir ancak Türkiye gibi farklı coğrafya ve kültürlerde gelişerek, çeşitlenmiştir.

İran baştan sona gezilmesi ve yaşanması gereken çok özel bir ülkedir. Bir çok şehiri farklı dönemlerde farklı medeniyetlere başkentlik yapmıştır. Kibar ve cömert insanları ile kolay iletişim kurabilir, uzun sohbetler edebilirsiniz. İran’ın her şehiri başka bir şiir okuyacaktır size..

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account