TÜRKİYE

Türkiye'de her mevsim turizm faaliyetlerinden yararlanılabilinir. Ancak deniz turizminde yararlanmak istiyorsanız yaz aylarını tercih etmelisiniz.
Kıyılarda Akdeniz iklimi görülen Türkiye'nin iç kesimleri karasal iklimin etkisi altındadır. Karadeniz kıyıları ise nemli Karadeniz ikliminden etkilenir. Kıyı kesimler yazın sıcak, kışlar ılık; iç kesimler ise yazlar sıcak ve kurak, kışın sert ve yağışlı geçer.
Türkçe

M.Ö 3000’lere dayanan tarihiyle Medeniyetler Beşiği Anadolu coğrafyasının sahibi Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından 1923’te kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan yeni ülke, devrimci ve laik bir çizgide yürümeyi seçti.

Troya, Asurlar, Hititler, Likya, Frigya, Urartu devletlerinin ardından Lidya İmparatorluğu, Büyük İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti gibi sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan bu topraklara ait kültürel ve tarihi zenginliğin kalıntılarını her yerde görebilirsiniz.

Osmanlı Devleti’ne nazaran daha kısa ömrü olan Anadolu Selçuklu Devleti, 11. ve 14. yüzyıllar arasında yaşamış bir Türk devletidir. Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi bilgin ve yazarlar bu dönemde yaşamıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin devamı niteliğinde olan, 14. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında Anadolu’da hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu; güneyde Kuzey Afrika’nın tamamı, kuzeyde Balkanlar ve Orta Avrupa’ya kadar ve doğuda Hazar Denizi’ne kadar çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. Çeşitli dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı imparatorluk, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra yıkıldı ve yerine laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

OECD ve G 20 ekonomi topluluklarına üye olan Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisidir. NATO’ya üye olan ülkenin, AB üyeliği için başvurusunda tam üyelik müzakereleri süreci devam etmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler (1945), OECD (1961), İslam İşbirliği Teşkilatı (1969), AGİT (1973), EİT (1985), KEİ (1992), D-8 (1997) ve G-20 (1999) gibi uluslararası örgütlerin kurucu üyelerinden birisidir.

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de 1980 yılına kadar planlı ekonomi faaliyetleri yürütülürken 80 sonrasında 24 Ocak kararlarıyla serbest piyasa ekonomisi benimsenerek liberal ekonomik politikalara ve özelleştirmelere ağırlık verildi. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısı, milli gelirin ise yaklaşık %27’si tarım üzerinden işlem görür. Tarımda yetiştirilen başlıca ürünler arasında %74 ile tahıl ürünleri 1. sırada yer alırken, endüstri bitkileri % 11 ile 2. Sırayı oluşturur. Ardından sıralamayı baklagiller, sebzeler ve yumrulu bitkiler takip eder.

Sanayi alanında besin endüstrisi, dokuma ve giyim endüstrisi, kimya endüstrisi, maden endüstrisi , orman ürünleri endüstrisi gibi çeşitli sanayi kolları gelişmiştir. Sanayinin en gelişkin olduğu bölge Marmara, ikinci sırada ise Ege bölgesi yer alır.

Ticari bakımdan Türkiye’de dış alım dış satımdan fazladır. Dış alımda sanayi ürünleri, dış satımda ise tarım ürünleri ağırlıklıdır.

Türkiye’de son yıllarda turizmin ekonomideki payı gittikçe artmaktadır. Dış ticaret gelirinin yaklaşık %15-20’si turizmden sağlanmaktadır.

Kuzeyinde Karadeniz’in yer aldığı Türkiye’nin kuzeybatısında, Meriç Nehri’nin sınır çizdiği Bulgaristan ve Yunanistan; batısında Ege Denizi, güneyinde Akdeniz, ve Suriye, güneydoğusunda Irak, doğusunda İran, kuzeydoğusunda ise Gürcistan, Ermenistan ve Nahcıvan bulunuyor.

Üç denizle çevrelenen yarımadada bir de iç deniz olan Marmara Denizi ve bu denizi Karadeniz ve Ege’ye bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları bulunuyor. Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ve Asya ülkelerini birbirine bağlaması dolayısıyla dünyanın en önemli kavşak noktalarından birini temsil eden Türkiye, ticari, jeostrateji, tarihi ve kültürel anlamda bir mihenk taşı rolündedir.

Başkenti Ankara olan Türkiye’nin en gelişmiş şehri, daha önce Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’na başkentlik eden İstanbul’dur. Ülkenin 77 milyonluk nüfusunun 14 milyonu İstanbul’da bulunuyor. Başkent Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya sırasıyla en kalabalık illeri temsil ediyor.

Doğal ve Kültürel zenginlik

Türkiye her yönüyle çeşitliliklerin ülkesidir. İnsanı, coğrafyası, iklimi, yemeği ve kültürü seçeneklerle doludur. Ege ve Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimiyle birlikte Akdeniz kültürü hakimdir. Aynı zamanda favori turizm bölgeleri olan Akdeniz ve Ege bölgelerinde sebze yemekleri ön plandadır. Karadeniz ve Marmara bölgesinin bir kısmı Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Her mevsim yağış alan bu bölgenin öne çıkan simgeleri hamsi, fındık gibi yiyeceklerdir. Kendine has özellikleri olan bu bölgede kemençe ve tulum gibi çalgılarla horon tepilir. Kıyılara paralel uzanan dağların etkisiyle Türkiye’nin büyük bir kısmı deniz etkisinden yararlanamayıp karasal iklim özellikleri taşır. Bozkır kültürü bu bölgelerde daha belirginleşir.

Kebapları, dolması, baklavası ve zengin çeşitlilikte sebze yemekleriyle de Türkiye bir yemek cennetidir.

Bir Akdeniz ülkesi olmakla birlikte, bir yarımada ve yükseltisi fazla olan bir coğrafya olması; aynı anda farklı iklimlerin yaşanmasına imkan sağlaması nedeniyle ülkenin bir yanında denize girilirken diğer yanında kayak yapılabilmektedir.

Toplamda 40 adet milli parkı bulunan Türkiye’nin her bölgesi doğal ve tarihi mucizelerle doludur. 189 doğal parkı, 31 doğal koruma alanı, 80 yaban hayatını koruma alanı ve 109 tane doğal anıtı bulunur. Türkiye’yi tam anlamıyla keşfetmek, yılları alan bir macera yolculuğudur.

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account