MEKSİKA

Meksika gerçek anlamda yıl boyunca ziyaret edilebilecek bir ülkedir. Çok büyük bir ülke olması ve iklim çeşitliliği nedeniyle; gideceğiniz bölge ve yapacağınız aktiviteye göre en iyi dönem, değişkenlik gösterebilir. Ancak Meksika'nın en çok tercih edildiği dönem kış ayları olmaktadır.
Meksika'da Yengeç Dönencesi ülkesi ılıman ve tropik bölgeler olmak üzere iki bölüme ayırır. 24. paralelin kuzeyinde yer alan kısım kış aylarında soğuktur. Yazlar ise, çölleri de kapsayan bazı bölgelerde 40-50 derecelere varan sıcaklıklarla geçer. Paralelin güneyinde kısımda ise sıcaklıklar yıl boyunca oldukça sabittir (24-28 derece arası sıcaklık değeri) ve sadece yükseltiye bağlı değişkenlik gösterir. Bu nedenle Meksika'da dünyanın en çeşitli hava sistemi bulunur.
İspanyolca

Kuzey Amerika kıtasında yer alan Meksika’nın; kuzeyinde ABD, güney ve batısında Pasifik Okyanusu, güneydoğusunda Guatemala, Belize ve Karayip Denizi ve doğusunda Meksika Körfeziyle sınırları bulunur. Federal devletler cumhuriyeti olarak yönetilen Meksika’nın başkenti Mexico City’dir. 120 milyonun üzerinde nüfusa sahip ülkenin alanı ise 1,964,375 kilometrekaredir.

Zıtlıklar ve uçlarla dolu

Yüksek dağları ve derin kanyonları, kuzeyde geniş çölleri ve güneyde ve doğuda yoğun yağmur ormanları ile Meksika; zıtlıklar ve uçlarla dolu bir ülkedir. Meksika’nın büyük bölümünü dağlar kaplar. Doğuda uzanan Oryantal Sierra Madre dağı ve batıda uzanan Batılı Sierra Madre dağı arasındaki Merkez Platoda küçük dağlar uzanır. Bu bölge gümüş ve bakır gibi değerli madenler yönünden zengindir. Meksika Körfezi’nin güneydoğu ucundan, Yucatan Yarımadası uzanır. Bir zamanlar görkemli Maya Uygarlığı’nın yaşadığı bu alanda Mayaların gizemli yapıları hala görülebilmektedir.

3 yüzyıl İspanyol yönetiminde yaşamış, zengin Hint mirasına sahip Meksika; dünyanın en zengin ülkesi ABD ile sınır komşusudur. Bugün Meksikalıların çoğu Hint ve İspanyol karışımı melezdir.

Tarihi boyunca büyük sanatçılara ev sahipliği yapan Meksika’da; Maya ve diğer Hintliler de etkileyici duvar resimleri, heykeller ve takılar yapmışlardır. Geçmişte, geleneksel bir top oyununda kaybedenlerin idam edildiği Meksika’da, bugün hala spor ciddiye alınır. Boğa güreşleri ve rodeo gibi bazı tehlikeli sporlar Meksika’da icat edilmiştir. Bugün hala yarışmacıların, kendilerinin ve boğaların hayatlarını tehlikeye attığı bu yarışmalar yapılıyor.

Meksika’ya ilk yerleşim bilgileri M.Ö. 20 bin yıllarında, Asya ve Afrika’dan gelen göçmen avcıların buraya gelmesiyle başlamıştır. Meksika tarihinde 3 ana etkiden söz edebiliriz:

Maya, İnka, Aztek, Toltek kültürleri

İlki; Maya, İnka, Aztek, Toltek ve diğer birçok toplumdan oluşan yerli kültürlerdir. Bu toplumlar, buraya gelen Avrupalıların onları yok etmesini engellemek için büyük bir gayret göstermişlerdir. İkincisi, İspanyollardır. Meksika fethedildikten sonra İspanyol kültürü; kültür, mimari, toplum ve dil bakımından tümüyle dönüştü. Bugün Meksika’da konuşulan İspanyolca, buna en belirgin örnektir. Üçüncüsü ise, kuzey sınırında yer alan dünyanın en zengin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Meksika büyük potansiyeliyle birlikte büyük sorunları olan bir ülkedir. Petrol, gümüş, bakır ve tarım ürünleri gibi doğal kaynaklar yönünden zengin olan Meksika’da politik ve ekonomik başarısızlıklar ülke halkını büyük ölçüde etkilemiştir.

1910 Meksika Devrimi

1821’de bağımsızlığını ilan eden Meksika, Amerika ile yaşanan savaşlar nedeniyle ekonomik istikrarsızlıklar yaşadı. 1910 Meksika Devrimi ve 1917 Anayasası ile Meksika, yönetimde bugünkü politik sistemine geçmiştir. Meksika’nın attığı en önemli adımlardan biri de 1938 yılında özel ABD ve İngiliz-Hollandalı petrol şirketlerinden petrollerini devralarak kamulaştırması ve Pemeks Petrol isminde ulusal şirketini oluşturmasıdır.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Meksika, dünyanın en büyük onuncu petrol üreticisi ve dünyanın en büyük gümüş üreticisidir. Ayrıca Meksika, 1994’den beri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ (OECD) nün ilk Latin Amerika üyesidir. Dünya Bankası tarafından üst-orta gelirli ülke olarak kabul edilmiştir. Meksika, dünyanın onbeşinci en büyük nominal GSYİH’si ve satın alma gücü paritesine göre onbirinci büyük GSYİH’sine sahiptir. UNESCO Dünya Mirası listesinde 32 eseriyle Amerika’da birinci, dünyada 6. sırada yer alır. 2010 yılında yılda 22 buçuk milyon ziyaretçisiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 10. ülkesi olmuştur.

Hayvanların sığınak bölgesi

Meksika’da bitki ve hayvan türlerinin korunması için özen gösterilir. Ekvator ve Kutup Dairesi arasında; kuzeyin soğuğundan ve güneyin sıcağından kaçan hayvanlar için burası bir sığınaktır. Gri balinalar, her yıl Alaska’dan binlerce mil uzağa yüzerek Meksika’nın batı kıyılarındaki Kaliforniya Baja’ya üremek için geliyorlar. Meksika’nın yağmur ormanları ve kıyı sulak alanlarında binlerce tropikal bitki, jaguar gibi yakalanması zor hayvanlar ve quetzal kuşları yaşamaktadır.

Son Eklenen Yazılar

İLETİŞİM

Yeniliklerinizi duyurmak ve seyahat tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

E: info@yoldasin.com
E: reklam@yoldasin.com
T: (+90 212) 373 92 56
F: (+90 212) 291 55 51
A: Büyükdere Caddesi 16 34360 Şişli / İSTANBUL

Gönderiliyor

©2020 yoldasin.com Her Hakkı Saklıdır

veya

Bilgilerinizi mi unuttunuz?

veya

Create Account